Nowy otwór w ścianie nośnej – nadproże

Czasami zdarza się, że mamy potrzebę wykonania otworu na drzwi albo okno w ścianie nośnej. Oczywiście nie wolno tego robić bez odpowiedniej dodatkowej konstrukcji – nadproża. W ścianę istniejącą najłatwiej jest wstawić belki stalowe. Ich przekroje powinny być przeliczone wcześniej przez projektanta.

Belki stalowe w podciągach stalowych projektuje się w ilości parzystej tak aby można było wykuwać bruzdy najpierw z jednej strony ściany a po osadzeniu belek i związaniu drobnoziarnistego betonu C16/20 lub zaprawy montażowej CX15 wykonać bruzdę z drugiej strony ściany i osadzić bliźniacze belki. Kształtowniki należy przed osadzeniem w ścianę oczyścić do s 2 ½ stopnia czystości i zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia współpracy belek w nadprożach należy skręcić je śrubami M10.

nadproże stalowe

Kolejność wykonania robót przy wyburzeniach w ścianach konstrukcyjnych:

– podeprzeć strop po obu stronach ściany
wykuć gniazda w istniejącej ścianie dla wykonania poduszki betonowej na obu końcach projektowanych belek podciągu
– po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20 osadzić blachy podparcia belek stalowych
– po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej można przystąpić do kolejnych robót
– wykonać bruzdę poziomą długości minimum równej długości belki + 2 cm na głębokość nie więcej niż ½ grubości ściany i wysokości odpowiadającej wysokości belki
– osadzić połowę ilości belek w bruździe
uzupełnić przestrzenie między górną półką kształtowników a ścianą drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawą montażową CX15
– po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonać bruzdę poziomą z drugiej strony ściany na wymaganą długość i głębokość
osadzić połowę ilości belek w bruździe
– uzupełnić przestrzeń między górną półką kształtowników a ścianą drobnoziarnistym betonem C16/20
obudować belkę płytami GK lub osiatkować i otynkować

2 Replies to “Nowy otwór w ścianie nośnej – nadproże”

  1. Witaj
    Może pokażesz jak zrobić otwór w ścianie dwuwarstwowej z pustką powietrzną.
    Od wewnątrz ściana z cegły pełnej gr. 12cm, pustka powietrzna gr 5cm i ściana z cegły pełnej gr 25cm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.