Czy w kotłowni z piecem gazowym może być rekuperacja?

Przeglądając fora internetowe czy grupy na Facebooku, możecie natknąć się na sporo informacji typu „przy piecu gazowym nie może być rekuperacji i powie ci o tym każdy kominiarz!”. Cóż, na pewno nie każdy i na pewno żaden, który zna obowiązujące przepisy.

Ba, mój hydraulik, który montował nam kocioł gazowy, mówił o potrzebie zrobienia dziury w ścianie kotłowni pod kratkę wentylacyjną. Może tak się robiło… 20 lat temu 🙂

Rekuperacja, a piec gazowy

Sprawa jest prosta – jeżeli kominiarz nie będzie chciał odebrać wentylacji/przewodów kominowych, za przyczynę podając „bo nie ma kratki wentylacyjnej w kotłowni„, a w domu będzie rekuperacja – poproś go o konkretny przepis, który nakazuje zrobić wentylację grawitacyjną przy piecu.

Sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (z 2002 roku!). Dzięki temu Rozporządzeniu, w wielu przypadkach (choć nie wszystkich!) nie trzeba montować dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z kotłem gazowym. Co podaje rozporządzenie?

§170, p. 3: Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

Czyli jak widać, przede wszystkim istotne jest, by kocioł posiadał zamkniętą komorę spalania. Czyli pobierał powietrze potrzebne do pracy z zewnątrz, a nie z pomieszczenia. Obecnie prawie wszystkie piece gazowe posiadają zamkniętą komorę spalania (modeli z otwartą komorą jest mało i nie są polecane).

Druga istotna kwestia – kocioł musi pobierać powietrze z zewnątrz i wyrzucać spaliny na zewnątrz, specjalnym, koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym. Brzmi groźnie, a to zwykle po prostu specjalna rura w rurze, która potrafi obie te funkcje spełnić.

Tak na marginesie – sprawdź jakie warunki należy spełnić, aby wyprowadzić przewód powietrzno-spalinowy (komin) przez ścianę.

Spełniając oba te warunki – czyli piec z zamkniętą komorą spalania + zastosowanie przewodu powietrzno-spalinowego, możemy użyć dowolnego systemu wentylacji.

Grunt to pamiętać o tym, że w pomieszczeniu w którym znajduje się kocioł gazowy, była zapewniona wentylacja. Ale tym zajmie się już osoba odpowiedzialna za projekt wentylacji domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.